MPSC गट-क अंतर्गत ७५१० पदांची भरती जाहीर!! MPSC Group C Bharti 2023

MPSC Group C Bharti 2023 Details of MPSC Group C Bharti 2023 MPSC Group C Bharti 2023 MPSC Group C Recruitment 2023:जाहिरात क्रमांक ००१/२०२३ दिनांक २० जानेवारी, २०२३ नुसार आयोगामार्फत दिनांक ३० एप्रिल, २०२३ रोजी घेण्यात आलेल्या महाराष्ट्र अराजपत्रित, गट-ब व गट-क सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा – २०२३ मधून भरावयाच्या गट-क संवर्गाच्या दिनांक ०१ सप्टेंबर, … Read more