नमो शेतकरी महासन्मान निधी अंतर्गत महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचा पहिला हप्ता कधी? कृषीमंत्री धनंजय मुंडे

Namo Shetkari Yojana

Namo Shetkari Yojana Namo Shetkari Yojana: महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण बातमी आली आहे, जी कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांच्याकडून जाहीर केली आहे. या बातमीनुसार, नमो शेतकरी महा सन्माननिधी योजनेच्या एक अहम बाब म्हणजे 2 हजार रुपये प्रत्येक शेतकऱ्याच्या खात्यात कधी जाणार आहेत. पहिला हप्ता पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यावर लवकरच येईल Namo Shetkari Yojana: प्रधानमंत्री किसान योजनेच्या … Read more